top of page

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.

"Persoonlijke gegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

Verwijs naar persoon.

Server logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens verzonden via uw internetbrowser en opgeslagen in loggegevens (serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Het is niet mogelijk om deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van de gegevens betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners, die we gebruiken om de

Vereisen een contractuele relatie of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: verzendserviceproviders, betalingsdienstaanbieders, goederenbeheerserviceproviders, serviceproviders voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-dealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de

Gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractverwerking, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

Als onderdeel van de orderverwerking worden uw gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd.

Het e-mailadres doorgeven aan rederijen voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractverwerking geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, voor zover u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking.

Gebruik van een extern voorraadbeheersysteem

We gebruiken een goederenbeheersysteem voor de contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking.

Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van de bestelling zijn verzameld, doorgegeven aan Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold, Duitsland.

Gebruik van PayPal

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en

het veiliger maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na het wisselen van pagina's te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina's wordt herkend.

Ook gebruiken wij cookies op onze website om het surfgedrag van onze websitebezoekers te analyseren.

We gebruiken ook cookies om bezoekers van andere websites vervolgens aan te spreken met gerichte, op interesses gebaseerde advertenties.

De verwerking vindt plaats op basis van § 15 (3) TMG en artikel 6 (1) lit.f DSGVO vanuit het legitieme belang in de bovengenoemde doeleinden.

De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens aan uw persoon toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Onder de volgende links leest u hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief deactiveren):

Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en haar bezoekers. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Google Analytics maakt gebruik van cookies, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website staat de

IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt opgeslagen binnen lidstaten van de Europese Unie of in

andere ondertekenende staten van de eerder ingekorte Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) lit.f AVG vanuit het legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website.  Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door gebruik te maken van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link. installeren

[ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]. U kunt een opt-out-cookie instellen om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt op alle apparaten. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om een alomvattend effect te hebben, moet u de opt-out op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt, uitvoeren. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren .

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.

We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Deze functie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren.

Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website vast te leggen. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van de bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.

Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. bezoek aan het Google Display Network.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe providers deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde aanvullende informatie over opt-out te implementeren.

Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op:

https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Adwords Conversies bijhouden

Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma "Google AdWords" en in dit verband conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie

nog niet is verlopen, kunnen wij en Google zien dat u op de advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat er op geen enkele manier cookies kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Hier vinden we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit het legitieme belang bij gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.

U hebt het recht om dit te allen tijde te doen om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie  Artikel 6 (1) f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens  tegenspreken.

Om dit te doen, kunt u het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

U kunt gepersonaliseerde reclame voor u ook deactiveren in de advertentie-instellingen op Google. Instructies zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Bovendien kunt u het gebruik van cookies door externe providers deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde aanvullende informatie over opt-out te implementeren .

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook-remarketing

We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook") op onze website.

Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.

Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Zo weet de Facebook-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. De verwerking vindt plaats op

Grondslag van artikel 6 (1) lit.f AVG van het legitieme belang bij het bovengenoemde doel.

U hebt het recht om dit te allen tijde te doen om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie  Artikel 6 (1) f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens  tegenspreken.

Om dit te doen, kunt u hier de remarketingfunctie "Custom Audiences" deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Gebruik van Google AdSense

We gebruiken de AdSense-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website.

Deze functie dient om advertentieruimte op de website te verhuren en te gebruiken om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties.

Met behulp van deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te zien. Google gebruikt cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google wordt in geen geval van jou

Verbind het IP-adres met andere gegevens van Google.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) lit.f AVG vanuit het legitieme belang bij het bovengenoemde doel.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de .

U kunt het gebruik van cookies door externe providers ook deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde aanvullende informatie over opt-out te implementeren.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. 

Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ , https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van sociale plug-ins via "Shariff"

Op onze website gebruiken we plug-ins van sociale netwerken. We gebruiken de gegevensbeschermingsveilige "Shariff"-knoppen, zodat u de controle over uw gegevens behoudt.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen koppelingen gemaakt naar de servers van de sociale netwerken en worden er dus ook geen gegevens verzonden.

"Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van het computertijdschrift c't. Het zorgt voor meer privacy op het net en vervangt de gebruikelijke "Delen"-knoppen op sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project vindt u hier https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html .

Als u op de knoppen klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u met uw gegevens kunt inloggen bij de betreffende aanbieder. Een directe verbinding met de sociale netwerken wordt pas tot stand gebracht nadat u zich actief hebt aangemeld.

Door in te loggen geeft u toestemming voor het doorgeven van uw gegevens aan de betreffende social media provider. Hier worden onder andere zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze opdracht alleen voorkomen door in te loggen voordat u onze website bezoekt en daarvoor

Door de knoppen te activeren, logt u uit van uw sociale media-accounts. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd met behulp van de functie "Shariff".

Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.

Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)

https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram van Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS)

https://help.instagram.com/155833707900388

Gebruik van sociale plug-ins met behulp van de "2-klik-oplossing"

We gebruiken plug-ins van sociale netwerken op onze website met behulp van de "2-klik-oplossing". Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen verbindingen met de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht en worden er bijgevolg geen gegevens verzonden.

Bij de standaard integratie van plug-ins wordt bij het bezoeken van de pagina's van onze website die een dergelijke plug-in bevatten, een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkaanbieder en wordt de plug-in geopend door een bericht naar uw browser die op de pagina wordt weergegeven. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de server van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een verzending vindt zelfs plaats bij niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers. Als u ook bent aangemeld bij het sociale netwerk Facebook, wordt deze informatie toegewezen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken), wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt. Zodat u controle heeft over uw gegevens

we besloten om eerst de bijbehorende knop te deactiveren. U herkent dit aan de grijze knop. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming - in de vorm van het activeren van de knop - wordt er geen koppeling gemaakt met de server van het sociale netwerk en worden er dus geen gegevens verzonden.

Pas wanneer u de knop activeert, wordt de knop actief (gemarkeerd in kleur) en wordt er een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand gebracht.

Door deze te activeren, geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. Hier worden onder andere zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen van uw gebruikersaccounts op de sociale netwerken voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.

De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd met behulp van de "2-klik-functie". Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.

Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS)

https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram van Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS)

https://help.instagram.com/155833707900388

Gebruik van Facebook-plug-ins

Deze website maakt gebruik van de plug-in van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als u pagina's van onze website met een dergelijke plug-in oproept, wordt er een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in via een bericht aan uw browser op de pagina weergegeven. Zo weet de Facebook-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld als lid van Facebook, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, het plaatsen van een opmerking) wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Facebook-account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.

Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt of een "Facebook-blocker" gebruiken om het laden van de Facebook-plug-ins op onze pagina's te blokkeren.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook:

https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van Pinterest-plug-ins

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest").

De verschillende logo's die de plug-in bevatten (bijv. "Pin-it-Button" of de "P"-knop) kunnen worden bekeken via de volgende link: https://business.pinterest.com/pin-it-button /

Als u een overeenkomstige pagina op onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een koppeling gemaakt tussen uw computer en de Pinterest-servers en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door een bericht aan uw browser. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de Pinterest-server in de VS. Dit geldt ongeacht of je geregistreerd of ingelogd bent op Pinterest. Een verzending vindt zelfs plaats bij niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers.

Als u ook lid bent van Pinterest en bent ingelogd op Pinterest terwijl u de plug-in gebruikt, wordt de verzamelde informatie over uw bezoek aan de website gekoppeld aan uw Pinterest-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. In het geval van interacties die mogelijk zijn met de verschillende Pinterest-plug-ins, wordt de bijbehorende informatie over u verzameld en naar Pinterest verzonden en opgeslagen.

Als u niet wilt dat Pinterest de informatie koppelt aan de gegevens in uw Pinterest-account en

je moet uitloggen bij Pinterest voordat je onze website bezoekt. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest is beschikbaar op https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Gebruik van Instagram-plug-ins

Deze website maakt gebruik van plug-ins van de online dienst Instagram van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").

Als u pagina's van onze website met een dergelijke plug-in oproept, wordt er een verbinding met de Instagram-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door een bericht aan uw browser.

Als gevolg hiervan wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden naar de Instagram-server.

Als u bij Instagram bent ingelogd, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de knop "Instagram") wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Instagram-account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.

Als u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie direct toewijst aan uw Instagram-account, moet u ofwel uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt of door een add-on te gebruiken, bijv. de scriptblokkering "NoScript" (noscript.net), blokkeer het laden van de Instagram plug-in op onze website voor uw browser.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Gebruik van YouTube

We gebruiken de YouTube LLC-functie voor het insluiten van YouTube-video's op onze website. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube").

YouTube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube ( https://www.youtube.com/t/privacy ).

Duur van opslag

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens artikel 15 tot 20 AVG:

Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien hebt u volgens artikel 21, lid 1, AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, evenals tegen de verwerking met het oog op direct mail.

Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG, hebt u het recht om te allen tijde met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


laatste update: 27-10-2020

bottom of page