top of page

Opmerkingen over het weggooien van batterijen

In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht om:

Informeer u over het volgende:

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen, die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gevoerd, kunt u gratis kopen in ons verzendmagazijn (Timber & Jack GmbH, Kapplerbergstr. 54,  78476 Allensbach, Duitsland). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood

Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

Let op de bovenstaande instructies.

bottom of page